середа, 4 травня 2022 р.

11 клас. Милорад Павич.

 Вітаю!

Тeма уроку:

         "Постмодернізм – одне з найяскравіших літературних явищ кінця ХХ початку ХХІ століття

        Милорад Павич. Утілення в оповіданні М.Павича «Скляний равлик» рис постмодернізму"

1.Матеріал для ознайомлення.

Друга половина ХХ сторіччя характеризується як доба постмодернізму – нового періоду в розвитку культурно-історичного процесу. Стосовно самого терміна «постмодернізм», його тлумачення, історії виникнення та відношення до попередньої модерністської культури досі немає чітких і загальноприйнятних визначень. Існує безліч різноманітних концепцій стосовно характеристик та хронологічних рамок визначення та описання постмодернізму, що іноді висловлюють прямо протилежні точки зору.

   Постмодернізм – це напрям, що в останні десятилітті ХХ ст. прийшов на зміну модернізму, який став продуктом постіндустріальної епохи, епохи розпаду цілісного погляду на світ, руйнування систем – світоглядно-філософських, економічних, політичних.

  Постмодернізм  (лат. рost – наступність, франц. modern – сучасний, найновіший) – сукупність тенденцій у літературі, мистецтві та філософії кінця ХХ століття, що виникла після модернізму та авангардизму.

 Герой  літератури  постмодернізму: людина, яка почуває себе незатишно у світі, яка втратила духовні орієнтири, зневірилась в ідеалах минулого і є усамітненою.

 Предмет  зображення: абсурдність життя, прямування людства у безодню; апокаліпсис як неминучий кінець людства.

Характерні  риси:

  • зображення кризових періодів розвитку цивілізації;
  • критичне осмислення суті модернізму;
  • опис життя як апокаліптичного карнавалу, страшного театру;
  • поєднання комічного і фантастичного, яке допомагає автору розкрити світ хаосу;
  • розвиток феміністичної літератури.

2. Одним із представників постмодeрнізму був Милорад Павич, з творчістю якого ми сьогодні познайомимось. Пeрeгляньтe,будь ласка, відeо та познайомтeсь із письмeнником ближчe.Складіть схему-конспект життєвого і творчого письменника.


3. Прочитайтe оповідання "Скляний равлик", складіть та запишіть до зошитів літературний паспорт твору.
4. Знайдіть риси постмодeрнізму  в творі, будьтe готові довeсти власну думку. прикладами з твору.

Немає коментарів:

Дописати коментар