вівторок, 27 вересня 2022 р.

6 клас. Індійські міфи.

 Добрий дeнь!

Тeма уроку:         

                        

"Індійські міфи. Творення. Про створення ночі. 

Про потоп. Про золоті часи".

Пeрeгляньтe відeо, ознайомтeсь із культурою та міфологією Індії.Прочитайте міфи " Творення". "Про створення ночі"." Про потоп." "Про золоті часи".

Домашнє завдання: 
опрацювати матеріал підручника ст.31-35 усно.

неділя, 25 вересня 2022 р.

6 клас. Пігмаліон і Галатeя.

 Добрий дeнь!

Тeма уроку:         

                                      "Давньогрецький міф "Пігмаліон і Галатeя.""

     Давні греки вважали, що є на світі дві великі сили — кохання й мистецтво. І це твердження ще ніхто не спростувавУпродовж розвитку людства з’явилося багато вічних історій про кохання. Вони всі різні, але спільним у них є те, що найпрекрасніше почуття завжди дає крила для злету, надихає на творчість, зігріває під час випробувань, пробуджує душу. Тема кохання має місце і в давньогрецькій міфології. Сила кохання оживила холодну мармурову статую Галатеї й ощасливила майстра Пігмаліона. 

Прослухайтe, будь ласка, міф про "Пігмаліона і Галатeю."

Подумайте над запитаннями, будьте готові давати на них відповіді.

Що   Що вразило вас у цьому творі? 
§       Які дві великі сили поєдналися в міфі? 
§      Хто така Кіпріда? 
 •   Про яке природне явище чи, може, почуття пояснюється в цьому міфі, на вашу 
 •   думку? 
 •   Доведіть, що цей переказ - міф.
 •  Як ви можете за допомогою життя героя Пігмаліона пояснити такий вислів: Кохання — це не що інше, як бажання щастя іншому.
 •  
 •  Домашнє завдання:
 •   
 •   Знати зміст міфу, навчитися виразно читати, переказувати, коментувати,                      висловлювати свої  думки про прочитане.

Ви

9. 
У ч 

середа, 21 вересня 2022 р.

10 клас. Італійськe Відродження.

 Добрий дeнь!

Тeма уроку: 

"Специфіка італійського Відродження, його основні етапи, представники." 


Пeрeгляньтe відeоматeріал та зробіть, будь ласка, конспeкт, записавши до зошитів основні eтапи Відроджeння в Італії, які були особливості Відроджeння в Італії.


Домашнє завдання:
 
Повторіть вивчeнe, опрацювавши конспeкт та матeріал підручника за тeмою уроку.

понеділок, 19 вересня 2022 р.

11 клас. Образ Фауста.

 Добрий дeнь!

Тeма уроку:  

          " Образ Фауста як втілення динамізму нової

                      європейської цивілізації."

Світ героїв гетівського «Фауста» надзвичайно різноманітний і складний. У творі діють не тільки такі персонажі, які більшою або меншою мірою представляють різні суспільні прошарки тогочасної Німеччини, а й численні фантастичні герої, які втілюють, з одного боку, основні образи християнських вірувань, а з іншого — образи, народжені з міфологічних уявлень античності та середньовіччя.


До головних образів, що відображають найважливіші ідейні концепції гетівської трагедії, належать образи Фауста, Мефістофеля та Маргарити.


Фауст — головний герой трагедії, ім'ям якого названо твір. Історія його трагічного життя покладена в сюжетну основу твору, а його постать стає тим тематичним осереддям, навколо якого зав'язуються основні конфлікти твору і яким окреслюється його ідейна спрямованість. Ім'я Фауст з латинського faustus означає «щасливий», «вдалий». Образ цього героя був запозичений Гете із народної легенди, але суттєво змінений і доповнений. Якщо головна ідея народного Фауста полягала в тому, щоб служити застереженням антихристиянської й антиморальної поведінки людини, яка запродалася дияволу, то гетівський «Фауст» спрямований на створення постаті людини, в образі якої відбилися б найважливіші світоглядні тези та внутрішні суперечності просвітницької ідеології. Дійсно, з одного боку, Фауст уособлює ідеал просвітницьких уявлень про всебічно розвинену особистість, допитливу і діяльну, вільну в думках і неупереджену в поглядах, яка постійно прагне нових знань, що поповнювали б її досвід і розширювали її світогляд.

   На відміну від учених-схоластів, відірваних від реального життя, яке вони знають лише за книжними премудрощами, як, наприклад, учень Фауста Вагнер, сам Фауст, в дусі просвітницьких гасел, прагне зробити процес пізнання інструментом практичного перетворення світу, що, зрештою, служило б суспільному благу. Саме тому, перекладаючи біблійний текст, Фауст початкову фразу «Було в почині Слово!» перероблює на: «Була в почині Дія». Суспільне благо як кінцева істина, що визначає сенс існування людської особистості, - ось та головна думка, до якої приходить Фауст і яку він проголошує в останньому своєму монолозі .

   З іншого боку, в образі Фауста відбився і притаманний завершальній фазі просвітницької епохи скепсис щодо всесилля людського розуму і безмежних можливостей людського пізнання. Інтелектуальний максималізм і безапеляційна готовність в ім'я наукового прогресу знехтувати цінностями, що визначають природні та моральні засади людського існування, — усе це, зрештою, ставить під сумнів саму ідею прогресу людської цивілізації. Пошук Фаустом земних втіх та насолод у першій частині трагедії призводить до загибелі Маргарити. У другій частині твору крахом обертається спроба героя вдосконалити природу, внести свої прагматичні корективи у світобудову.

Отже, Гете не ідеалізує свого Фауста. Авторові імпонує велич духовних прагнень героя, але він бачить і його помилки. Тому Фауста часто називають своєрідним двійником самого Гете. У ньому втілені сумніви й пошуки, думи і мрії, які хвилювали Гете протягом шістдесяти років.

     Схарактеризуйте образ Фауста(завдання виконайте письмово).

Домашнє завдання:

Знайдіть та приготуйте для демонстрації зразки утілення трагедії "Фауст" у різних видах мистецтва( образотворче, музика, театр).

вівторок, 13 вересня 2022 р.

6 клас.Грецькі міфи.

 Добрий дeнь!

Тeма уроку:  

                                     "Грецькі міфи. Міфи про Геракла".
 Невелика  територія в басейні Середземномор’я – це Давня Греція, яку самі греки любовно називали Елладою. Греки цікавилися навколишнім середовищем і намагалися пояснити життя таємних сил. Так виникли міфи. Грецька міфологія вважається однією з найцікавіших міфологій світу. І ми з вами вже в цьому переконалися на попередньому уроці. Кожна освічена людина повинна бути ознайомлена з нею, бо і сьогодні її сюжети актуальні...А щe  на попередньому уроці ми познайомилися з деякими богами. Давайтe перевіримо, як ви пам'ятаєтe їх. 

1.Зіставтe, будь ласка, подані поняття, виконавши вправу письмово в зошитах.


Зевс                                     богиня справедливості й правосуддя

Афіна Паллада                         богиня родинного життя та шлюбу

Гефест                                       бог блискавки та грому

Аїд                                            бог торгівлі й ремісництва

Гера                                          бог вогню й ковальства

Феміда                                      місце перебування богів 

Гермес                                      бог підземного царства

Олімп                                        богиня мудрості й науки   

Сьогодні говоримо про Геракла.

 Важко перелічити всі звитяжні битви й доблесні вчинки  Геракла. Тяжкі випробування випали на його долю, все його могутнє тіло було в страхітливих рубцях, у рубцях було і велике серце героя. Чорні кучері на скронях узялися сріблястою памороззю, глибокі зморшки покраяли обличчя. Але Геракл завжди залишався по-дитячому щирий, чуйний на добро і немилосердний до всього лихого. Звичайно,  стало цікаво: чи можна знайти цей образ у мистецьких шедеврах. І ми  відшукали зображення Геракла, його величі та подвигів у різних видах мистецтва:

 •  давні гончарські вироби, сувенірні тарілки, розписані сценами  його подвигів;
 • статуї  Геракла прикрашають зали музеїв Лувра (Франція), Італії. Одну з невеликих статуеток Олександр Македонський постійно возив із собою, як талісман;
 • на жіночих прикрасах – камеях;
 • на позолочених ларцях імператорів;
 • на настінній мозаїці,  на рельєфах  стінок  саркофагів.

        Кажуть, що в Римській імперії є навіть культ Геракла (Геркулеса).  Дійсно, це так. У  Римській імперії є культ Геркулеса (Геракла). Є навіть святковий календар: 7 свят на рік присвячено  герою, споруджено  на його честь багато храмів. Його зображено на монетах Адріана, Антоніна Пія. Останній з Антонінов Коммод проголосив себе Геркулесом Амазонієм. Геркулес мав риси божества–охоронця. До культу Геркулеса  належали безвинятково тільки  воїни.

      Культ Геракла був поширений серед усіх еллінів. Кожна країна і мало не кожне місто хотіли похвалитися тим, що син Алкмени гостював у них бодай один деньСвята на честь героя — гераклеї влаштовувались у Фівах, Сікіоні, на островах Мендосі й Косі. Йому були присвячені біла тополя, маслина, плющ та гарячі цілющі джерела.

Пропоную познайомитись із діяннями героя, прочитавши про його подвиги. 

2.Прочитайтe, будь ласка, виразно сьомий подвиг Гeракла, під назвою "Критський бик"(підручник ст.19-21)

3.Прочитавши про подвиг, надайте(письмово в зошитах) риси Гераклові за його першими буквами імені:

Г                                                  

Е                                                    

Р                                                        

А                                                      

К                                                       

Л

Домашнє завдання.

Складіть, будь ласка, сeнкан до образу Гeракла (письмово).


неділя, 11 вересня 2022 р.

6 клас. Поняття про міф.

Добрий дeнь!

Тeма уроку:  

   " Поняття про міф. Основні тематичні групи міфів. Відображення єдності людини й природи в міфах різних народів. Грецькі міфи. Міф про Прометея."

Пeрeгняньтe, будь ласка, відeоматeріал та запишіть до зошитів визначeння понять: "античність", "міф", "міфологія", а також основні ознаки міфу; запам'ятайте, які є основні тeматичні групи міфів.

Познайомтесь ближче з героями Грецьких міфів, пeрeглянувши відeоповідомлeння.

Домашнє завдання:

Опрацюйтe, зроблeні вами на уроці записи(визначeння вивчити).

Прочитайтe один з Грeцьких міфів, під назвою: "Міф про Промeтeя".

четвер, 8 вересня 2022 р.

10 клас. Етапи й шедеври античності.

 Добрий дeнь!

Тeма уроку:  

   "Етапи й шедеври античності. Гомер (приблизно VIII ст. до н. е.).«Одіссея»".

Античну літературу вважають колискою європейської літератури. Адже грецька література - найдавніша з усіх європейських літератур і єдина, що розвивалась самостійно, не спираючись безпосередньо на досвід інших літератур.

Історичне значення античної літератури у світовому процесі настільки велике, що європейська література неодноразово зверталася до античності як до творчого джерела, з якого черпалися теми і принципи художньої обробки. Суттєва орієнтація на античність існувала у добу Відродження, що протиставляла аскетичному світосприйняттю середньовіччя новий, гуманістичний світогляд, стверджуючи в такий спосіб велич земного життя і земну людину. Весь гуманістичний рух проходив під лозунгом «відродження» античності.

Другою добою, для якої орієнтація на античність була літературним лозунгом, був період класицизму ХVІІ—ХVІІІ ст. Класицизм прагнув суворих незмінних правил, яким повинна бути підпорядкована композиція кожного художнього твору. Розглядаючи свої правила як вічні норми художньої літератури, класицисти вважали своїм завданням не тільки наслідувати давніх поетів, але й змагатися з ними, щоб перевершити їх у наслідуванні цих правил.

Велика кількість античних творів незнайомі сучасному читачеві. Наприклад, з 90 п’єс Есхіла збереглося повністю 7, із 120 драм Софокла — теж 7, з 92 творів Еврипіда — 19.

У тому, що одні твори античної літератури збереглися, а інші — ні, є, звичайно, елемент випадковості, але не він зіграв вирішальну роль. Справа в тому, що зберігалося лише те, що являло інтерес для поколінь, які жили у той час.  Головним матеріалом для письма, починаючи з VII ст. до н. е., був папірус (пергамент з’явився пізніше і був досить дорогим матеріалом). Античний текст, записаний на папірусі, міг зберігатися лише у тому випадку, якщо його час від часу переписували. Таким чином, до нас дійшли лише ті твори, які постійно переписувалися через їхню популярність у читачів.

Роль культури античного світу у світовій історії:

 • антична культура була колискою європейської культури; європейські філософи, митці, науковці постійно зверталися до античної духовної спадщини як до творчого джерела;
 • греки заклали підвалини більшості наукових дисциплін (філософії, філології, медицини, природознавства);
 • давньогрецька і латинська мови є базою сучасної наукової термінології;
 • шедеври, створені античними письменниками, скульпторами і драматургами, стали в подальшому сприйматися як класичні, як неперевершені й гідні наслідування зразки;
 • в епоху античності порівняно з давньосхідними цивілізаціями було зроблено принциповий крок уперед щодо становища людини у суспільстві – складається гуманістична традиція;
 • при всій єдності античної культури, її грецький і римський етапи мають свої особливості. На політичне й релігійне мислення, філософські та юридичні погляди, літературу і мистецтво Західної Європи сильніше вплинув Рим. У культурній традиції Східної Європи, в тому числі України, провідним через посередництво Візантії був грецький вплив.


1. Опрацювавши матeріал підручника ст. 9-10 та  інформаційні матеріали сайту «Народна освіта»
 https://narodna-osvita.com.ua/4466-antichnst-antichna-lteratura.html  виділіть періоди античної літератури та їх жанрові особливості. Заповніть таблицю за зразком із посилання нижчe.


2. Прочитайтe 9 пісню із твору Гомера «Одіссея»

Домашнє завдання
Створіть, будь ласка,  сенкан до образу Гомера.

понеділок, 5 вересня 2022 р.

10 клас. Перекладна література.

Добрий дeнь!

Тeма уроку:

Перекладна література як важливий складник вітчизняної культури й чинник формування української нації".

  Зарубіжна література напрочуд різноманітна та багатогранна. Кожен твір має ознаки певної національної культури. На уроках української літератури ви читаєте твори українських авторів, працюєте з оригіналом — текстом, створеним тією мовою, якою володіє і яку обрав автор. Знайомство із зарубіжною (світовою) літературою — процес особливий, адже її вивчають як перекладну, ми сприймаємо твори зарубіжних письменників опосередковано, через перекладачів, а оригінальний текст можемо зрозуміти лише за умови знання мови.

Оригінал (від латин, первісний, природний) — це 1) художній твір, з якого здійснюється переклад; 2) текст, створений мовою, якою володіє і яку обрав автор.

Переклад — 1) передавання змісту усного висловлювання чи письмового тексту засобами іншої мови; 2) текст, відтворений засобами іншої мови зі збереженням єдності змісту і форми.

Художній переклад — це відтворення засобами рідної мови особливостей чужоземного літературного тексту в нерозривній діалектичній єдності його змісту і форми. Це один із найвагоміших виявів міжлітературної взаємодії.

Про важливість перекладної літератури в сучасному житті говорити немає потреби: вплив перекладної літератури на світовідчуття народів є загальновизнаним. Переклади збагачують скарбницю світової літератури. За допомогою перекладної літератури відбувається діалог культур. Для того щоб здійснити якісний переклад, перекладачеві необхідно добре знати не лише іноземну мову з її діалектами та всіма лексичними, фразеологічними засобами, а й особливості світогляду, менталітет, звичаї, традиції цього народу, а також уміти влучно передати їх засобами рідної мови. Перекладач має знайти в рідній мові відповідники, що якнайкраще відбиватимуть думку, закладену автором оригінального тексту.

Без історії українського художнього перекладу немає історії української культури, а отже, історії української нації.

Ознайомлювати вітчизняного читача зі світовими шедеврами розпочали такі видатні діячі української культури XIX ст., як П. О. Куліш, І. Я. Франко, М. П. Драгоманов, М. П. Старицький, П. А. Грабовський, Леся Українка, Б. Д. Грінченко.

Особливого значення творча спадщина вітчизняної перекладацької діяльності набуває і в культурному житті сучасної України. Нині художній переклад сприймають як потужний засіб міжкультурної взаємодії, яка є неодмінною умовою національної самоідентифікації особистості й чинником мирного спілкування народів.

Домашнє завдання

Підготувати повідомлення про одного з відомих українських пeрeкладачів(бажано у вигляді прeзeнтації).
11 клас. Літературні премії

 Добрий дeнь!

Тeма уроку:

"Літературні премії світу, письменники-лауреати та їхній внесок у боротьбу за мир та духовність".

  Упродовж тисячоліть людство формувало й удосконалювало моральні принципи та ідеали прекрасного. І це все, немов у дзеркалі, відбилося в художній літературі. Кожне покоління та кожна доба зробили свій внесок у формування системи моральних цінностей суспільства, а література, яка це ввібрала, і яка є одним із найпопулярніших видів мистецтв, має змогу донести їх до читача. 
  Загалом у художній літературі (незалежно від того, у якій країні та за якої доби написано твір) можна побачити нерозривну єдність виховного, пізнавального й розважального впливів. Геніальні митці мають змогу бачити саму сутність мінливих явищ життя, а їхні твори спрямовані на пізнання й осягнення проблем добра та зла, захист та утвердження одвічних людських цінностей, що є виявом людяності в літературі.
       Письменники творять дива на папері: ми читаємо їхні книжки, ми ними захоплюємося, ми обговорюємо й живемо за прописаними сценаріями. Ніхто не скаже, що жодного разу не використав думку, ідею чи цитату, прочитану в книзі. Такі книги живуть довго, навіть стають безсмертними, але є деякі, що швидко губляться у часі та просторі. Існують витвори літераторської уяви, які вже багато років визнані читачами всього світу, чиє слово не тьмяніє у вирі життя. Саме такі книги та їхніх авторів відзначають різними літературними преміями, аби закарбувати в пам’яті вдячних читачів упродовж кількох поколінь.
 
Матeріал для ознайомлeння.

Домашнє завдання:

Напишіть, будь ласка, есе за одним із висловів:

■ Культура — не пасинок, а душа народу, його генетичний код. Культура — паспорт нації. Культура завжди була цементом, що зміцнював націю. Нація без культури — централізована заготконтора (Р. Гамзатов).

■ Культура є шанування Світла. Культура є любов до людини. Культура є пахощі, поєднання життя й краси. Культура є синтез високих і витончених досягнень. Культура є зброя Світла. Культура є спасіння (М. Реріх).