неділя, 30 жовтня 2022 р.

6 клас. Образ Діка Сeнда.

 Добрий дeнь!

Тeма уроку:

 "Жуль Верн. П’‎ятнадцятилітній капітан.

 Образ Діка Сенда, моральні якості героя, його мужність і людяність".

Словник літературознавчих тeрмінів.

Пeрeгляньтe матeріал, пригадайтe значeння тeрмінів.

Роман - великий за обсягом і складний за будовою твір, Часто зі значною кількістю дійових осіб, у якому докладно описуються життєві події чи явища.

Пригодницький роман- один із різновидів роману, що наповнений великою кількістю пригод та надзвичайних подій, якому притаманний напружений динамічний сюжет, насиченість таємницями, загадками, незвичайними подіями і несподіваними поворотами у їхньому розвитку.

Географічний роман- науково обґрунтований роман, в основі сюжету якого лежить географічна помилка.

     Роман Жуля Верна «П'ятнадцятирічний капітан» належить до різновиду роману, який називається пригодницьким.

  Герої творів Жуля Верна— благородні, сильні, мужні й великодушні люди із сильними характерами. Серед улюблених героїв письменника немає ледарів, нероб. Жуль Верн і сам був працелюбною людиною. Навіть в старості, зовсім втративши зір, він продовжував працювати — творити, надиктовуючи свої твори або ж використовуючи спеціальний пристрій.

    Образ головного героя роману такий же ж цікавий і багатогранний. Якості юного капітана не обмежуються лише працьовитістю.

Пeрeгляньтe відeо та пригадайтe,яким пeрeд нами постає Дік Сeнд.


Домашнє завдання.

Скадіть, будь ласка,письмово компакт-біографію Діка Сенда за змістом II розділу І частини роману.(В біографії напишіть:ім'я та прізвище,місце народження, батьки, вік, виховання і освіта, мрії та професійний вибір, цитати або думки інших гроїв про головного гроя.)
Виконанe домашнє завдання надішліть, будь ласка, у класрум.


понеділок, 17 жовтня 2022 р.

11 клас. Франц Кафка.

 Добрий день. 

Тема уроку:

      "Життя і творчість Франца Кафки. Особливості композиції. Функції фантастики в творі "Перевтілення" "

    Познайомтесь ближче із життєвим і творчим шляхом письменника, переглянувши відео.


    Творчість Кафки, по суті,— навіть не розповідь про себе, це глибоко суб’єктивне переживання зовнішнього світу. Напевно, не було на світі письменника, у творчості якого власне «я» та власна доля відіграли б таку вирішальну роль, як у Кафки. Його твори часто залишалися незавершеними не тому, що талант митця «не значний», і не тому, що він не знаходив істини, а тому, що кожен його твір — це він сам.
     У своїх творах він часто вдавався до використання різних прийомів літературної образності. Одним із них є фантастика.
       
    Фантастика — створені людською уявою неймовірні картини й образи, яких не буває у реальному житті, вигадка. Вона заснована на враженнях від дійсності, а її характер залежить від світогляду письменника, його ідейних позицій. Фантастику митці використовують як засіб художньої типізації життєвих явищ. При цьому вони зображують окремі явища не в життєподібних картинах та образах, а в умовах неймовірних, навмисно змінених, щоб розкрити не стільки їхній зовнішній вигляд, скільки глибинну внутрішню сутність.
    Реальність і фантастика у Кафки тісно взаємодіють і взаємодоповнюють одна одну. Найнеймовірніше й найабсурдніше відбувається у найбуденніших обставинах. Вторгнення фантастичного у кафкіанський світ не супроводжується романтичними казковими ефектами. Більш того, воно нікого не дивує, навпаки: його сприймають як щось природне. Отже, притаманна його стилю риса — невідповідність між реалістичним способом зображення і абсолютно неправдоподібними подіями. Це можна умовно назвати фантастичним реалізмом Кафки.
  Кафка показав, що реальний світ, який видається людям цілком нормальним, насправді жорстокий, жахливий, абсурдний. У ньому всі байдужі до «маленької людини». У новелі «Перевтілення» Кафка порушує болісну для себе проблему — відчуження в родині, самотність людини серед людей. За допомогою таких художніх засобів, як метафора, гротеск, фантастика, іронія, він показує абсурдність буття і кризу найважливіших гуманістичних цінностей на початку XX ст.
     Це яскраво показано на прикладі новели, у якій автор відобразив точну правдивість деталей, епізодів, думок та почуттів персонажів, що з’являються у незвичайних, фантастичних взаємозв’язках, та трагізм становища головного героя, підсилений іронічністю.
     Суб’єктивне світосприйняття Кафки — настрій відчаю, упевненість у фатальній нездоланності сил, що пригнічують людину. Твори Кафки є художнім виразом кризи суспільного та естетичного пізнання, що було характерним для модерністської літератури ХХ ст.

Домашнє завдання.
 1. Прочитайте новелу Ф. Кафки "Перевтілення"
 2. Створіть модель долі сучасної людини, яка опинилась у ситуації, що нагадує символічну картину перевтілення в новелі Ф. Кафки. Що б ви їй порадили?


неділя, 16 жовтня 2022 р.

6 клас. Контрольна робота.

 

                                                     Контрольна робота

                    з теми «Вступ.   Міфи народів світу. Мудрість байки»

 

1. Міф – це:

А) розповідь про вигадані, фантастичні події;

Б) розповідь-пояснення світу, природи, людини і суспільства;

В) історично точна розповідь про минуле.

2. Міфологія – сукупність міфів, а також наука, яка вивчає міфи. У цьому твердженні правильна:

А) перша частина;

Б) друга частина;

В) обидві частини.

3. Прометей був:

А) людиною, якій подаровано  безсмертя;

Б) одним із олімпійських богів;

В) безсмертним титаном.

4. Хто з міфологічних героїв символізує мужність, силу, любов до людей, благородство:

А) Геракл;

Б) Нарцис;

В) Ра.

5. Вродливий юнак, що закохався у своє відображення і помер:

А) Пігмаліон;

Б) Нарцис;

В) Ра.

6. Літературна байка – це невеликий художній твір:

А) комічного змісту з дотепним фіналом;

Б) сатиричного спрямування з алегорично-повчальним змістом;

В) в якому предмети і явища зображені як живі істоти.

7. Алегорія – це:

А) повчальний висновок у байці;

Б) зображення предмета чи явища як живої істоти;

В) приховане зображення людини в образах звірів, предметів, явищ.

8. «Езоповою мовою» називають:

А) зображення людей в образах звірів, рослин тощо;

Б) вимушене іносказання, недомовки, натяки;

В) вирази, які пом’якшують грубі слова.

9. Першим легендарним байкарем вважається:

А) Езоп;

Б) Лафонтен

В) Л. Глібов.

10. Як побудована байка?

А. З оповіді та висновку.

Б. З оповіді й моралі.

В. З оповіді та настанови.

ГЗ оповіді та міркування.

 

11.

1.      Чим міф відрізняється від казки?

2.      Назвіть основні риси байки.


12.

Охарактеризуйте улюбленого міфічного героя ( або героя байки).

 

 

 

вівторок, 11 жовтня 2022 р.

6 клас. Виразне читання байок.

Добрий день. 

Тема уроку:

                                   " Особливості виразного читання байок"

Перегляньте, будь ласка, презентацію, подану нижче та ознайомтесь із особливостями виразного читання даного жанру літератури. Спробувати себе у виразному читанні байки на ваш вибір.

Байка 

Домашнє завдання:

 підготуватись до написання контрольної роботи з теми: "Вступ. Міфи народів світу. Мудрість байки", повторивши вивчений матеріал.

неділя, 9 жовтня 2022 р.

6 клас. Жан де Лафонтен.

 Добрий день. 

Тема уроку:

                           "Жан де Лафонтен. Байка «Зачумлені звірі»."


Життєвий  і творчий шлях Жана де Лафонтена.

     Жан де Лафонтен  народився у 1621 р. у французькому містечку Шато-Тьєррі в сім'ї чиновника. Здобувши несистематичну освіту, він деякий час працював чиновником, успадкувавши посаду свого батька. Але служба мало цікавила поета.

      Лафонтен залишив службу і переїхав до Парижа, де швидко здобув славу талановитого поета і став вести світське життя. Писати  почав доволі пізно, коли йому вже виповнилося тридцять три роки. Життя поета, легке і безтурботне, нагадувало життя Цикади, героїні його байки «Цикада і Мурашка».

    Героями байок Лафонтена є люди, тварини, птахи, комахи, явища природи. Особливо французький байкар любив описувати звірів, найголовнішим з – поміж яких вважав Лева. Цар звірів у творах постає могутнім, величним, сильним, жорстоким, славолюбним. В образі Лева сучасники поета вбачали французького короля, у Вовкові, Лисиці, Леопарді – його придворних.

      Герої Лафонтена говорять  такою ж вишуканою літературною мовою, що і французькі дворяни. Персонажі байок дуже культурні, високоосвічені. Лисиця знає навіть античну літературу, а Вовк знає етикет і мистецтво.

     У 1668 році з’явилися перші шість книг під назвою «Байки Езопа, перекладені на вірші добродієм де Лафонтеном». Байкарську спадщину Жана де Лафонтена складають 238 байок, вміщених у 12 збірках.

Сьогодні ми знайомимось з однією із байок Лафонтена, під назвою "Зачумлені звірі"

Робота над змістом байки «Зачумлені звірі»

Прочитайте виразно байку.

 Для вас можуть бути незнайомі слова із байки:

Чума – хвороба, гостре інфекційне захворювання людей і тварин.

Звірина, звірота – тварини.

Впень – геть усе; цілком, зовсім.

Покута – 1) Визнання своєї провини; каяття. 2) Покарання за вчинений злочин.

Картати – гостро дорікати кому-небудь, лаяти когось.


Прочитавши байку, будьте готові назвати головних героїв твору , алегоричні образи, які зустрічаються у байці  та пояснити в чому її мораль.


Домашнє завдання: виразно читати, аналізувати  байку.

середа, 5 жовтня 2022 р.

10 клас. Данте. Божественна комедія.

   Добрий день, шановні десятикласники. 

Прочитавши поему "Божественна комедія",  виконайте ідейно-тематичний аналіз твору письмово в зошитах.

Перегляньте презентацію, матеріал 5,6,16 слайдів перепишіть у зошити

https://docs.google.com/presentation/d/1e70GtMzjNSLPVZu2VmksGZy6QT_iTok-gLZi2oE9cm0/edit?usp=sharing

 

понеділок, 3 жовтня 2022 р.

11 клас. Модерністська проза.

 Добрий дeнь!

Тeма уроку:         

                    "Модерністська проза початку XX ст. (загальна характеристика). Світоглядні й естетичні засади модернізму, його художнє новаторство. Модерністські явища в художній прозі на початку ХХ ст. "

   Опрацюйте матеріал уроку та складіть тези за темою «Модерністська проза початку ХХ ст. (загальна характеристика)».

Література ХХ ст. починалася з різкого протистояння між тими, хто намагався відтворити світ через символ. Томас Манн 1912 р. спробував розширити мистецькі обрії традиційного реалізму ХІХ ст., поєднавши реальність та умовність в єдине художнє ціле. Саме такий шлях сприяв виникненню нових жанрів: ліричного епосу («Бона» Ґійома Аполлінера), ліричного роману («Три товариші» Е. М. Ремарка), роману-антиутопії («1984» Джорджа Орвелла). Фантастика вже не була суто науковою: вона переросла у твори-перестороги Г. Веллса («Війна світів» та ін.), Р. Д. Бредбері («451° за Фаренгейтом»), Ф. Дюрренматта («Фізики»).
   Література починає тяжіти до притчових, алегоричних форм («Чума» А. Камю). Виникають драма-парабола («Круглоголові та гостроголові» Б Брехта), роман-міф («Сто років самотності» Ґ. Ґ. Маркеса), повість-притча («Старий і море» Е. М. Гемінґвея), філософський інтелектуальний роман («Доктор Фаустус» Т. Манна), філософсько-історичний роман (дилогія про короля Генріха IV Г. Манна).

Свобода творчості сприяла виникненню багатьох нових літературно-мистецьких течій нереалістичного спрямування: імпресіонізму, естетизму, сюрреалізму, символізму, експресіонізму та ін. Сукупність цих течій дістала назву модернізм (від фр. сучасний). Одним із напрямів модернізму є авангардизм (від фр. авангард — передовий загін).

У 1870-1880-ті рр. у новій модерністській формі відродився літературний напрям романтизм — виник неоромантизм. Характерною ознакою культурної ситуації ХХ ст. стало роздвоєння культурного процесу на елітарну й масову культуру.

  Теорія літератури (запиіть  до зошитів)

Дадаїзм (від фр. дитячий іграшковий коник, перен. — дитячий белькіт). Літературу дадаїсти зводили до безглуздих словосполучень та звуків (дитячого белькоту), живопис — до колажів із клаптів кольорового паперу, примітивних дитячих малюнків.

Домашня робота.

  Опрацюйте матеріал підручника та доповніть тези за темою «Модерністська проза початку ХХ ст.; 

   будьтe готові характеризувати літературний процес першої половини ХХ ст., знати основні течії та напрями в літературі, уміти характеризувати їхні особливості, називати представників;

прочитайтe новелу Ф. Кафки «Перевтілення»