неділя, 10 жовтня 2021 р.

7 клас. Робeрт Льюїс Стівeнсон

 Добрий дeнь!

Шотландія … Її краса вражає кожного живими бескидами із вічнозеленими соснами,кремезними дубами, мальовничими озерами …. На цій чудовій землі жив вільнолюбивий народ – пікти. І саме цей край дав світові багато відомих людей. Серед них і відомий письменник Р.Л.Стівенсон.

Познайомтeсь ближчe з письмeнником, пeрeглянувши відeо.Прочитайтe виразно баладу та напишіть літeратурний диктант за змістом прочитаного.

Літературний диктант

1.      Місто, в якому народився Р.Л.Стівенсон. 

2.      Батьківщина Стівенсона. 

3.      Вічнозелена рослина з лілово-рожевими квітами. 

4.      Давнє поселення Шотландії. 

5.      Напій, що варили пікти. 

6. Напій із вересу був міцніший за …

7. Люди, що варили напій. 

8. Що помре разом із останнім піктом ? 

9. Збірка, до якої ввійшла балада «Вересовий трунок». 

 Домашнє завдання: скласти цитатний план балади.четвер, 7 жовтня 2021 р.

8 клас. Контрольна робота.

 

Контрольна робота з тeми  «Священні книги людства як пам’ятки культури і джерело літератури»

Початковий рівень (0,5 б)

1. Література – це мистецтво…

а) слова; б) руху;

в) пензля; г) звуку.

2. Слово «Євангеліє» означає…

а) нова радість; б) прихід Бога;

в) блага звістка; г) нове життя.

3. До Нового Заповіту увійшли … Євангелій

а) 3; б) 4;

в) 5; г) 6.

4. Псалми – це…

а) пісні розважального характеру;

б) збірка пісень, які співають віруючі люди;

в) пісні релігійного характеру;

г) біблійні притчі.

5. «Ряд каменів, ряд цеглин у стіні» перекладається як…

а) басмала; б) сура;

в) айят; г) коран.

6. Веди мають … походження

а) давньоарабське; б) давньоіндійське;

в) давньоєврейське; г) давньоруське.

Середній рівень (1 б)

7. Установіть відповідність між пам’ятками словесності та дослівним значенням їх назв.

Пам’ятка словесності

Дослівне значення назви

1. Веди

а) слово

2. Біблія

б) священне знання

3. Коран

в) книга

г) те, що читають

8. Дайте визначення.

Літературний процес – це…

9. Поясніть вислів.

«Нести свій хрест»

Достатній рівень (1,5 б)

10. Який морально-філософський зміст біблійного сюжету про Каїна і Авеля?

11. Чи можна стверджувати, що Веди, Біблія, Коран – це не лише релігійні книги; вони мають художню цінність?

Високий рівень (3 б)

Написати невеликий твір-роздум (1 тема на вибір)

1) Біблійні сюжети у світовій літературі

2) Найскладніша заповідь

3) Головні цінності християнства

6 клас. Контрольна робота

            Контрольна робота з теми: "Міфи народів світу".

 

I.Тести (4 балів)

 1. Міф – це…

А) оповідання з реального життя;   Б) уявлення стародавніх людей про світ;

В) фантастичні вигадки, що не пов’язані із життям людини

 

2. До тематичної групи міфів належать:

А) про створення світу;   Б) родинно-побутові;   В) соціально-побутові

 

3. Другим подвигом Геракла була перемога над:

А) лернейською гідрою;   Б) піренейською ланню;   В) немейським левом;

Г) ерімафським кабаном


4. Чарівна сила мистецтва і кохання прославляється у міфі:

А) «Деметра і Персефона»;   Б) «Дедал і Ікар»;   В) «Орфей і Еврідіка»;  

Г) «Міф про Прометея»


5. Ким здалися Дедал і Ікар для тих, хто бачив їх із землі?

А) птахами;   Б) зорями;   В) хмарами;   Г) богами

 

6. Персефона в підземному царстві зїла зерна…

А) апельсина;   Б) яблука;   В) граната;   Г) інжиру

 

7. Міф «Про створення ночі» належить до міфів:

А) єгипетських;   Б) індійських;   В) слов’янських;;   Г) грецьких

 

II. Словникова робота (2 б.)

Дати визначення поняття «міф», вказати основні його ознаки.

 

III.Розгорнуті відповіді на запитання (4 б.)

1. За що Зевс покарав Прометея? Де і ким він був прикований?

2. Скільки подвигів здійснив Геракл? Хто був йог супутником?

3.  Які риси характеру засуджуються у міфі про Нарциса?

4.  Чому Афродіта допомогла виконати прохання Пігмаліона?

 

IV.Творче завдання ((3 б.)

 

Виконайте одне із запропонованих завдань::

1. Висловіть своє судження про те, які якості людського характеру зробили образи Ікара, Орфея, Пігмаліона з грецьких міфів «вічними образами»

2. Порівняйте міфи Давньої Греції і Давньої Індії

 

 

 

 

 

 

 

понеділок, 4 жовтня 2021 р.

9 клас. Контрольна робота

 Контрольна робота з теми "Просвітництво"

Початковий та середній рівні

1. У якому творі світ, Природа зображені митцем як зразок гармонії і краси?

А) «Травнева пісня»; б) «Вільшаний король»; в) «Прометей»; г) «До радості».

2. Добою Просвітництва називають…

А)  XVII ст., б) XVIII ст.,  в) XVI ст.,   г)XV ст.

3. Дух бунтарства притаманний твору:

А) «Вільшаний король» Гете; Б) «Травнева пісня» Гете; В) «До радості» Шиллера Г) «Прометей» Гете

 4. Хто з просвітників став автором сатиричного, соціально-фантастичного роману, створеного у формі подорожі?

А) Дж.Свіфт; б) Й.В.Гете; в) Ф.Шиллер; г) Вольтер.

5. Які 2 світи показані в баладі Гете «Вільшаний король»?

6. Закохана людина у поезії «Травнева пісня»….

Достатній рівень

7. Встановіть відповідність між твором і цитатою.

А «Мандри Гуллівера»   1 «Хлопчику любий, іди ж до нас!»

Б «Прометей»                   2 «Сміється радо природа мені, Як сяє сонце по зимнім                                                  сні!»

В «Травнева пісня»          3 «Шана й слава чесним, мужнім, Згуба підлим брехунам!»

Г «До радості»                  4 «Так само віддав я і годинник»

                                            5 «Ну, тут я сиджу і формую Людей на свій образ…»

8. Схарактеризуйте образ головного героя роману Дж. Свіфта «Мандри Гуллівера»

Високий рівень (одне на вибір)

9. Розгорнута відповідь на проблемне запитання: «Як досягти миру та духовної єдності в Європі?»

10 . Есе за цитатою

  • «Людину створено для дії. Не діяти і не існувати для людини – одне й те саме» (Вольтер).
  • «Краса мусить спрямувати людей на шлях істини» (Ф.Шиллер).
  • «Щасливий не той, кого інші вважать щасливим, а той, хто сам себе таким вважає» (Сенека)