понеділок, 30 листопада 2020 р.

8 клас. Середньовіччя.

 Добрий день!

Тема уроку: 

"Середньовіччя як доба, її хронологічні межі й специфічні ознаки в історії європейських і східних літератур. "

(Ознайомтесь із новим матеріалом та будьте готові дати відповіді на запитання за змістом прочитаного, при поверненні до школи. )

Середньовіччя — період європейської історії, що тривав від V ст. (падіння Римської імперії і Велике переселення народів) до епохи Відродження та Реформації, яка припадає на кінець XV століття — початок XVI століття. За усталеною періодизацією раннє середньовіччя швидше відбулося у Західній Європі, аніж у Східній (близько IX—XI ст.). Основні періоди:

• Раннє Середньовіччя (кінець V ст. — середина XI ст.);

• Високе Середньовіччя (XI-XIV ст.);

• Пізнє Середньовіччя (XIV-XVI ст.) — у цей час розпочалася централізація держав під королівською владою.

 Загальна характеристика середньовічної літератури

— Зародження середньовічної літератури ознаменувалося появою християнських євангелій (І ст.), релігійних гімнів Амвросія Медіоланського (340- 397), творів Августина Блаженного («Сповідь», 400 р.; «Про град Божий», 410-428 рр.), перекладу Біблії латинською мовою, здійсненого Єронімом (до 410 року).

Зародження і розвиток літератури Середньовіччя обумовлено трьома основними факторами: впливом античності, християнством та народною творчістю «варварських» народів.

Своєї кульмінації середньовічне мистецтво досягло у ХІІ-ХІІІ століття. Згасання середньовічної культури і початок якісно нової стадії — Відродження (Ренесанс) — припадає на XIV ст., розпочавшись в Італії, а пізніше, у XV ст., поширившись на решту країн Західної Європи.

 Естетика середньовічної літератури

У середні віки виникає нова, порівняно з античністю, система естетичного мислення.

Деміфологізація. Античні сюжети і поетика вже не спиралися на міфологічний світогляд, трансформуючись у художню гру тропів.

Середньовічні жанри. Жанри творів середньовічної літератури розподіляють на:

• функціональні (релігійна проповідь, феодальна хроніка, всілякі порадники (з полювання, турнірів, придворного етикету, з поетики й ін.);

• власне художні жанри (релігійна лірика і драма, художній спадок Аврелія Августина та П’‎єра Абеляра, лицарська лірична поезія, пізній героїчний епос («Пісня про Роланда»), рицарський роман; сатиричні жанри, особливо побутописні новели (французькі фабліо, німецькі шванки), фарси, сатиричний тваринний епос тощо).

Середньовічна поетика. У середньовічній свідомості конкретне й абстрактне не розмежовувалося. Взірцем вважалось повторення думок давніх авторитетів, а висловлювання нових ідей засуджувалося. Середньовічні тексти майже всуціль алегоричні, сповнені ремінісценцій, багатозначних символів, прихованого сенсу. Особлива роль за часів Середньовіччя належала усній народній творчості.

Християнство. Уся європейська середньовічна література позначена впливом християнства. У середні віки формується духовність, порушується питання про сенс життя. Ні того, ні іншого античність не знала.

Особливості світогляду. Найвищою істиною, навколо котрої групувалися всі уявлення й ідеї середньовічної людини, була віра в Бога, тому й середньовічна культура була теоцентрична (у центрі — Бог).

Енциклопедичність. Настанова на вірогідність, тяжіння до універсальності, тобто енциклопедичність, пронизують у середні віки усе: науку, художню літературу, образотворче мистецтво. Утім, середньовічна енциклопедичність мала умоглядний характер, була відірваною від практики, заснованої на досвіді, спостереженні.

 


середа, 25 листопада 2020 р.

8 клас. Контрольна робота

 Добрий день! 

Сьогодні пишемо підсумкову контрольну роботу з теми: "Романтизм"

На окремих подвійних листочках записуємо число,

Контрольна робота з теми: "Античність"

І починаємо виконувати роботу. Час виконання 45 хв. 

 Контрольна робота розпочнеться о 10:00 і триватиме до 10:45. Прошу надіслати виконанні завдання сьогодні (27.11.2020) до 10:50. По закінченню вказаного терміну роботи не приймаються. Поважайте себе, працюйте творчо. Успіху. 

1.  Слово античний з латинської мови означає…

А) «еллінський»;  б) «давній»; в) «римський»; г) давньогрецький»

2. Укажи автора поезії «Барвношатка владарко, Афродіто…»?

    А) Гомер; б) Вергілій; в) Овідій;  г) Сапфо.

3. Укажи тему твору Тіртея «Добре вмирати тому…»:

А) Оспівування величі та сили духу людини перед лицем смерті;

б) оспівування краси рідної природи;

в) уславлення історії рідного краю;

г) Уславлення тих, хто стає на захист вітчизни. .

4. Укажи поетичний розмір, яким написано «Іліаду» Гомера:

   А) ямб; б) хорей;

   В) пентаметр;  г) гекзаметр.

5.Укажи, яку таємницю приховував Прометей:

   А) як викрасти вогонь з Олімпу;

 б) чого навчилися люди;

в) яка доля очікує Зевса;

г) хто така Іо.

6. Про який пам’ятник ідеться в творі Горація «До Мельпомени»:

   А) про пам’ятник музі трагедії Мельпомені;

б) про пам’ятник Октавіану Августу;

в) про пам’ятник Риму як велич з боку римлян; 

г) про творчу спадщину і безсмертну славу самого поета.

    Завдання 7- 8 передбачають установлення відповідності. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ.

7. Встановіть відповідність.

        Твір                                                                  Ідея

1 «Іліада»                                            А любов до вітчизни

2  «До Афродіти»                               Б безсмертя поезії

3  «Сумні елегії»                                В осуд війни та її жорстокості

4  «До Мельпомени»                          Г пошук сенсу буття

                                                              Д сподівання на щастя

8. Встановіть відповідність.

              Автор                                                      Жанр

1 Вергілій                                             А пісенна лірика

2 Тіртей                                                 Б трагедія

3 Есхіл                                                   В поема

4 Сапфо                                                 Г пісня

                                                               Д елегія

9. Дати визначення поняттям – ода, трагедія

     10. Написати твір-роздум на одну з тем:

    А. Проблема захисту вітчизни в творах античних поетів.  

     Б. Які почуття викликала в мене трагічна доля поета (за твором Овідія «Життя поета»)

  В.    Якому античному співцю я поставив би пам’ятник і чому?

 


вівторок, 24 листопада 2020 р.

5 клас. Ганс Крістіан Андерсен.

 Добрий день!

Тема уроку: 

            "Ганс Крістіан Андерсен. Знайомство з казкарем."

Перегляньте відео та познайомтесь з життєвим та творчим шляхом письменника.

Люблять Андерсена в усьому світі, а також в Україні. 20 казок його перекладені М.Стариченком, перекладала його твори О.Іваненко.
  Колись у дитинстві малий Ганс запитав у тата, що таке казка. У відповідь
почув: «Якщо справжня казка, то в ній прекрасно узгоджуються справжнє життя
і те, до чого ми прагнемо». Такими й були твори Андерсена.
  Прочитайте,будь ласка, казку Андерсена "Соловей".

6 клас. Д.Дефо

Добрий день!

Тема уроку: 
                  "Даніель Дефо "Пригоди Робінзона Крузо""


Прочитайте, будь ласка, роман "Пригоди Робінзона Крузо".
1.Дайте письмові відповіді на запитання.

Пригадайте, звідки у Робінзона Крузо взялися інструменти?
Що ще забрав герой із затопленого корабля?
Що назвав Робінзон «непотрібним мотлохом»?
Як облаштовував Робінзон Крузо свої житла? Скільки їх було у героя?
Що вмів герой, а чого навчився? 
Що найважче вдавалося Робінзону? 
Чому Робінзон Крузо вижив на безлюдному острові? 
Яким був характер праці Робінзона на острові? 
Що ж, на вашу думку, є головним секретом розвитку людства? 
Навіщо Робінзону Крузо потрібний був календар?
2. Прочитавши , подані нижче цитати, визначте, будь ласка, особистісні якості героя.(доповніть табличку)

ЦитатиОсобистісна якість героя
«В усякому злі треба вбачати якесь добро й не забувати про гірше, що могло статися»
«Гіркий досвід людини, котра зазнала найбільшого нещастя на землі, показує… що у нас завжди знайдеться якась «утіха»
«…визначаючи і вимірюючи розумом речі і складаючи собі про них правильні уявлення, кожен з часом може… навчитися першого-ліпшого ремесла»
«Все це вимагало від мене важкої і впертої праці, але іншого виходу не було»
«Часто робота, яку я виконував, просувалася тяжко і дуже повільно. У мене був лише єдиний засіб – терпіння»
«…коли я розпочинав якусь справу, то рідко кидав її, не довівши до кінця»
Тепер я оглядався на своє минуле з такою огидою, що душа моя благала в Бога тільки визволення від тягаря гріхів

понеділок, 23 листопада 2020 р.

7 клас. " Альпійська балада"

 Добрий день!

Тема уроку:

" Образи Івана Терешка та Джулії у повісті В.В.Бикова " Альпійська балада""

Події повісті відбуваються  в Альпах – горах, розташованих  на території   8 країн, які є  міжнародним  центром  альпінізму. Баладою – тому, що  у творі  наявні  елементи  балади ( історико - героїчний  зміст,  напружений  сюжет, елементи надзвичайного ).

 Ми  повинні  дати  характеристику  образів   головних  героїв  твору  Івана та Джулії, дослідити  тему протиставлення  сили  дружби  і кохання  світу  насильства.

Кохання  наших  героїв,яке  виникло  всупереч  трагічним  життєвим  ситуаціям,  було  великим  

та прекрасним. Але я хочу сказати, що деякі літературні   критики  вказували  на  те, що  тема  кохання  в  сюжеті повісті  є  недоречною. « Для  чого потрібна  в повісті  ця  історія  короткого, несподівано  зродженого  наперекір  життєвим  обставинам, всім  смертям  на зло – кохання?

Проблемні  запитання:

Чи  потрібна в сюжеті повісті історія  кохання  Івана  та Джулії ?

Які риси  характеру  сформувалися  у  Івана в  повоєнні роки ?

Відшукайте  в тексті цитати, які  характеризують Джулію.

Чи  було це кохання  з  першого  погляду  для   Івана?  Як  воно  виникло?

Відповіді на запитання, подані вище, дайте письмово.

Домашнє завдання:

Написати  листа  Джулії . 

     Фото виконаної в зошиті роботи надішліть на viber за номером 096-702-48-71


9 клас.Романтизм. Контрольна робота

 Добрий день! 

Сьогодні пишемо підсумкову контрольну роботу з теми: "Романтизм"

На окремих подвійних листочках записуємо число,

Контрольна робота з теми: "Романтизм"

І починаємо виконувати роботу. Час виконання 45 хв. 

 Контрольна робота розпочнеться о 10:00 і триватиме до 10:45. Прошу надіслати виконанні завдання сьогодні (24.11.2020) до 10:50. По закінченню вказаного терміну роботи не приймаються. Поважайте себе, працюйте творчо. Успіху. 


неділя, 22 листопада 2020 р.

6 клас. Жуль Верн.

Добрий ранок!

Продовжуємо мандрувати разом з героями роману Жуль Верна «П’ятнадцятилітній капітан».Сьогодні звернемо нашу увагу на красу природи, яку описував письменник у романі.

    Роман «П’ятнадцятилітній капітан» називають пригодницьким і географічним? 

Давайте прочитаємо значення цих понять(запишіть, будь ласка, визначення до зошитів).

Словникова робота

Пригодницький роман — твір, сюжет якого насичений незвичайними подіями й характеризується їхнім несподіваним поворотом, великою динамікою розгортання. Для пригодницького роману характерні мотиви викрадення й переслідування, атмосфера таємничості й загадковості, ситуації припущення й розгадування.

Географічний роман — науково обґрунтований роман, в основу сюжету якого покладено географічну помилку.

Отже, доведіть, будь ласка, що цей твір - географічний роман.(починайте писати власне висловлювання, поданими нижче словами).

Я вважаю, що …

Тому що … 

Наприклад ….

Отже …

Якими ж океанами мандрували герої роману «П’ятнадцятирічний капітан»? Зверніться до карти ще раз і подивіться маршрут героїв.

океан  океан2 океан 3

Давайте поглянемо наскільки багата Екваторіальна Африка та Південна Америка на різноманітні тварини і рослин та які саме.  


Природа Екваторіальної Африки

Рослини 

Баугінія -«залізне дерево»

Моломпі – близьке до індійського сандалового дерева, з легкої і міцної деревини якого роблять весла.

Висока сумаха — дерево, багате на барвники.

Тварини

 У саванах живе багато рослиноїдних тварин: зебри, антилопи, буйволи, слони, носороги, а також бегемоти, які селяться біля водойм. Жирафи – найвищі тварини на Землі. Завдяки довгій шиї вони можуть діставати й об’їдати молоді пагони і листя з дерев. Рослиноїдні тварини постійно кочують у пошуках їжі та води. Більшість із них швидко бігає, рятуючись від хижаків – левів, гієн, гепардів.

тварини тварини 2 тварини3

Жирафи - дуже швидкі.

Муха цеце- дуже   небезпечна   для тварин.

Слони - об'їдають  гілля  дерев, топчуть дорогу в чагарях.

Гіпопотами - бовтаються у воді.

Терміти - будують термітники.


 Природа Південної Америки

Рослини

 • Каучуконоси — кілька рослин, що використовуються або використовувалися для отримання природного каучуку.
 • Хінні дерева -кора має цінну властивість знімати жар  (температуру тіла)
 • Тварини

  ягуар  оцелот   папуга ара 

  В зоні саван тварини в основному ведуть наземний спосіб життя. Серед них характерними представниками цього континенту є броненосці, дрібні олені, страус нанду, нутрія, капібара, віскаша та лама гуанако. Основними хижаками цієї природної зони являються пума, саванова лисиця, пампаська кішка та гривастий вовк.
   капібара  страус нанду лама гуанако


    Дайте письмові відповіді на запитання. 

    1.Які почуття переповнювали серця персонажів, а особливо Діка Сенда, коли їх корабель збився з маршруту? 

    2. Хто був причиною того, що «Пілігрим» заблукав?

    3.У який момент Том і Дік остаточно переконалися в тому, що вони знаходяться саме в Африці?

    4. З якою казкою перегукується даний твір?

    5.Яку роль відіграють описи природи у творі?

    6.Назвіть проблеми, що порушив автор у романі?


Фото виконаної в зошиті роботи надішліть на viber за номером 096-702-48-71

 

вівторок, 17 листопада 2020 р.

8 клас. Давньогрецький театр.

 Добрий день!

     Ми продовжуємо знайомство з мистецтвом давньої Греції. Тема сьогоднішнього уроку – театр Давньої Греції.  Театр… Він зачаровує, захоплює, манить, вчить; спонукає задуматись над сенсом людського буття, над вчинками людей; допомагає пізнати людські характери, допомагає пізнати себе. Театр нас збагачує духовно, робить досконалішими. Давайте дізнаємось, як виник театр, яке місце він посідав у житті давніх греків.

Прогляньте, будь ласка, відео .


 Запишіть до зошитів визначення і вивчіть. 

Драма (гр. сігата — дія) — один із трьох літературних родів (поряд з епосом і лірикою), який змальовує світ у формі дії, здебільшого призначений для сценічного дійства.

Коме́дія (дав.-гр. κωμῳδία kōmōidía, від κῶμος kômos ‘веселощі, весела процесія’ та ᾠδή ōidḗ ‘спів’) — драматичний твір, у якому засобами гумору та сатири викриваються негативні суспільні та побутові явища, розкривається смішне в навколишній дійсності людини чи тварини.

Трагедія (гр. Ігаоесііа, букв. — козлина пісня) — драматичний твір, що ґрун- тується на гострому, непримиренному конфлікті особистості з середовищем, у якому зміст трагедії вона живе. Конфлікт трагедії має глибокий  філософ- ський зміст, є надзвичайно актуальним у політичному, соціальному, духовному планах, відзначається високою напругою психологічних переживань героя і майже завжди закінчується його загибеллю.


Як ви думаєте?(Дайте письмові відповіді на запитання.)

 1. Чи може театр вмерти як мистецтво? 
 2. В театр не можна просто зайти, в театр можна піднятись. Як ви розумієте цей вислів? 
 3. Хто є основоположником давньогрецького театру? 
 4. Фото виконаної в зошиті роботи надішліть до 12:00 , 20.11.2020 
 5. на viber за номером 096-702-48-71

7 клас. Вірші, опалені вогнем війни.

  Добрий день! 

   Ми продовжуємо віртуальні подорожі в часі й просторі, ми крокуємо сторінками історії світу. Здавалося б, ми чимдуж віддаляємося від бурхливого, дикого Середньовіччя. Але знову на нашій багатостраждальній землі спалахує війна… Це не просто - говорити про ВІЙНУ, яка поділяє життя на «до» та «після». Але набагато складніше говорити про ЛЮДИНУ, яка протистоїть цій війні. 


«Я ніколи не приєднаюся до руху проти війни. 

Покличте мене, коли з'явиться рух за мир».

 Мати Тереза 

  Сьогодні наші співрозмовники - польський поет Константи Ільдефонс Гальчинський (представник країни, в якій розпочалася Друга світова війна) та німецькомовний румунський поет Альфред Марґул – Шпербер (представник країни, в якій ця війна закінчилася). Їхні твори - це не тільки витвори мистецтва слова XX ст., а й крик болю та страждання людей, що бачили, як їхню рідну землю рвали на шматки загарбники.  

Тема уроку:

Вірші, опалені вогнем війни. К. Галчинський та 

А. Марґул – Шпербер

Прочитайте, будь ласка, виразно поезію та дайте відповіді на запитання письмово в зошиті.
 
Поезія «Пісня про солдатів Вестерплятте» 
1.Схарактеризуйте історичну основу поетичного тексту?
2.Чому солдати пішли у небо лавами? 
3.Чому для солдатів так важливо донести до живих, що вони «стояли, як мур»? 
4.Знайдіть антитези у творі.

Поезії «Про назву концтабору Бухенвальд»
1.Від імені кого йде оповідь у цьому творі? Чому?
2.Чому ліричний герой не може згадувати свою юність? 
3. Чому «лютий час» стирає дитячий сон? 


Напишіть, будь ласка, як ви розумієте епіграф сьогоднішнього уроку - слова Матері Терези:

«Я ніколи не приєднаюся до руху проти війни. Покличте мене, коли з'явиться рух за мир»Чому, на вашу думку, найвідоміша жінка світу - борець за мир, лауреат Нобелівської премії XX ст. не бажає приєднуватися до «руху проти війни»? 


Фото виконаної в зошиті роботи надішліть до 12:00 , 20.11.2020 

на viber за номером 096-702-48-71

неділя, 15 листопада 2020 р.

5 клас. Контрольна робота з теми: "Казки народів світу."

 Добрий день! 

Сьогодні пишемо підсумкову контрольну роботу з теми: "Казки народів світу."

На окремих подвійних листочках записуємо число,

Контрольна робота з теми: "Казки народів світу."

І починаємо виконувати роботу. Час виконання 45 хв. 

 Контрольна робота розпочнеться о 10:00 і триватиме до 10:45. Прошу надіслати виконанні завдання сьогодні (16.11.2020) до 10:50. По закінченню вказаного терміну роботи не приймаються. Поважайте себе, працюйте творчо. Успіху. 

Завдання контрольної роботи

Початковий рівень, питання 1-6 (по 0,5 б.)

1. Термін «фольклор» з англійської мови означає:

а) народна пісня; б)народна мудрість, знання; в) народна книга.

2. Існують такі види казок:

А)чарівні, про тварин, соціально-побутові; б)грайливі, чарівні, про тварин; в)соціально- побутові, про людей, про тварин.

3.Шакал Чандарава із казки «Фарбований шакал» вскочив у бочку з фарбою кольору:

а) фіолетового; б) синього; в) червоного; г) зеленого.

4.Укажи країну, яка є батьківщиною казки «Іссумбосі, або Хлопчик-мізинчик»:

а) Франція; б) Японія; в) Індія; г) Україна.

5.Які чарівні властивості мав пензлик Маляна:

а) Міг літати до хмар; б) Міг робити господаря пензлика високим; в) Речі, намальовані цим пензликом ставали справжніми; г) Речі, намальовані цим пензликом перетворювалися на срібні.

6.Для Синдбада -Мореплавця характерними були такі риси вдачі:

а) мудрість, дотепність, патріотизм; б) жорстокість, нечесність, безрозсудство;

в) допитливість, кмітливість, сміливість.

Середній рівень, питання 7-8 (по 1,5 б.)

7.Казка « Фарбований шакал» належить до

А) казок про тварин; б) чарівних казок; в) побутових казок .

8.Чим видав себе шакал:

А)ходою; б) фарба зникла; в) виттям.

Достатній рівень, питання 9 ( 2 б.)

9.Знайти відповідники: назва твору – народ, якому він належить:

1 «Іссумбосі, обо Хлопчик-Мізинчик» а) арабський

2 «Пензлик Маляна» б) японський

3 «Синдбад- Мореплавець» в) індійська

4 «Фарбований шакал» г) китайська

Високий рівень ,питання 10 (4 б.)

10. Написати міні-твір на тему « Казка, яка допомогла мені зрозуміти життя»

 


вівторок, 10 листопада 2020 р.

9 клас. Д. Байрон

  Добрий день! 

Тема уроку: " Д. Байрон та його поема " Мазепа"

Ознайомтесь із символічними образами поеми.

                        Символіка поеми Дж. Байрона «Мазепа»

Образи символи

Що вони уособлюють

Доля, фатум

На думку Байрона як романтика, доля, фатум має величезний вплив на людину, то даруючи шанс, то караючи. Поет розмірковує, чи може людина протистояти долі, чи здатна це зробити? Відповідь на це питання автор дає, змальовуючи образ Мазепи

Кінь, дикий кінь

У романтичних творах кінь є символом вдачі, людської долі. Тому стає зрозуміло, чому Карл ХІІ втрачає коня (доля відвернулася від нього), а Мазепа зберіг свого коня (доля до нього прихильна). Образ дикого коня, що ніс Мазепу через ліси й степи з Польщі до України, — це і символ нестримної пристрасті майбутнього гетьмана, і фатальної долі, і втілення смерті, і символ непохитної волі, яка приведе Мазепу до гетьманства. З образом дикого коня нерозривно пов’‎язаний і образ України, яка постає вільною країною, що повинна рухатися у майбутнє.

У поемі автор створює емоційний, романтичний образ України, що є вільною, але ще не освоєною землею


Потужні хвилі, сильні вітри, бурхливі потоки

Пристрасті, що охопили головного героя


Вороняччя

   

   Смерть


Степ   


Волелюбний дух Мазепи


Густий чагарник,  

ліс

Перепони, що трапилися на життєвому шляху героя


Холод, туман, пітьма, похмуре небо

Страждання гетьмана


Ранок, біла імла, схід сонця


Надія. Символічний образ сонця постійно присутній в поемі, воно супроводжує нашого героя — то піднімається, то заходить. Воно символізує життя, яке поступово покидало то поверталось до нашого героя.


 Прочитайте, будь ласка, поему та напишіть порівняльну характеристику ; " Герой і автор: схожість і відмінність у поемі"Мазепа" ".

Фото виконаної в зошиті роботи надішліть до 12:00 , 13.11.2020 

на viber за номером 096-702-48-71