неділя, 30 квітня 2023 р.

10 клас.Контрольна робота.

 Добрий дeнь!

Сьогодні пишемо контрольну роботу з тeми:  "Перехід до модернізму. Взаємодія символізму й імпресіонізму в ліриці. Драматургія кінця XIXпочатку XX ст"

На окремих подвійних листочках записуємо число,

Контрольна робота з теми: "Перехід до модернізму. Взаємодія символізму й імпресіонізму в ліриці. Драматургія кінця XIXпочатку XX ст"

І починайте виконувати роботу. Працюйтe творчо. Бажаю успіхів!

Початковий рівень (6 б.)

1. Ш. Бодлер започаткував модерністську течію:

а) футуризм;

б) символізм;

в) імпресіонізм.

2. Провідний мотив збірки «Квіти зла»:

а) невідворотності людської долі;

б) несумісності реальності й ідеалу;

в) безрезультатності пошуку краси.

3. «Батьком верлібру» часто називають:

а) Ф. І. Тютчева;

б) А. А. Фета;

в) В. Вітмена.

4. Автором збірки «Квіти зла» є:

а) Ш. Бодлер;

б) В. Вітмен;

в) Ф. І. Тютчев.

5. «Осінню пісню» написав:

а) Поль Верлен;

б) А. А. Фет;

в) А. Рембо.

6. В якій країні народився Артюр Рембо:

а) Німеччина;

б) Фінляндія

в) Франція.

7. Імпресіонізм та символізм — течії:

а) романтизму;

б) модернізму;

в) реалізму.

8. Кого називають «бельгійським Шекспіром»?

а) Г. Ібсена;

б) Артюра Рембо;

в) Моріса Метерлінка.

9. Зазначте, яким із видів композиції є даний фрагмент твору «Синій птах»: «Зв'язок казкових ідеалів і повсякденного життя. Процес пізнання – нескінченний. Істину не можна пізнати раз і назавжди…»?

а) розвиток дії;

б) розв’язка;

в) епілог.

10. Збірку «Листя трави» написав:

а) Ш. Бодлер;

б) В. Вітмен;

в) Ф. І. Тютчев.

11. Особистість, здатна перетворити мрію на дійсність, здолати розрив між ідеалом і дійсністю,— такий ліричний герой характерний для:

а) імпресіонізму;

б) символізму;

в) неоромантизму.

12. Що об’єднує цих письменників : Артюр Рембо, Поль Верлен, Шарль Бодлер?

а) вони всі народилися у Франції;

б) вони є представниками символізму;

в) вони писали верлібром.

Середній рівень ( 2 б.)

13. Дати визначення поняттям:

 • Імпресіонізм

 • Верлібр;

 • Драма-феєрія;

Достатній рівень (дати коротку відповідь на запитання) (2 б.)

14. Пояснити назву вірша « Моя циганерія» Артюра Рембо?

15. Хто це - «альбатрос»?

16. Хто із символістів отримав Нобелівську премію з літератури?

17. З яким із українських творів можна провести паралель драми-феєрії «Синій птах»?

Високий рівень (дати повну відповідь на запитання) (2 б.)

18. Напишіть, будь ласка, міні - твір за тeмою: "Що такe щастя?"(за твором Моріса Мeтeрлінка "Синій птах").

6 клас. Контрольна робота

  Вітаю.

 Контрольна робота з тeми :"Образ майбутнього в літературі. Сучасна література"

1.Людей   з оповідання   Р.  Д.   Бредбері «Усмішка» приваблювали до міста...   А карнавал; Б свято та базарний день;

В безкоштовна кава; Г  виставка картин.

2.Автором картини, яка була виставлена на площі міста (оповідання Р. Д. Бредбері «Усмішка»), був... А) Л. да Вінчі; Б) Рембрант  В) Рафаель

 3.Кліві, герой оповідання Р. Шеклі «Запах думки», сів на планеті З-М-22, тому що...А хотів здійснити екскурсію по планеті;

Б мав вивчити фауну планети;В з його кораблем сталася аварія;

 4.Найстрашнішою для Кліві була зустріч з...А пантерою; В вовками;

Б  білкою;Г стерв'ятником.  

5.Що зробив Нонно для Міо та Юм-Юма (повість А. Ліндґрен «Міо, мій Міо») А підковки на щастя; Б сопілки; В амулети;Г чарівний меч.  

6. Яке серце було у лицаря Като (повість А. Ліндґрен «Міо, мій Міо»)?

А залізне; Б золоте; В кам’яне;Г зле.

7.Хто дав Буссе золоте яблуко ? А тітка Лундін; Б тітка Едля;

В дядько Сікстен;

8.З якої країни прибув дух (А. Ліндґрен «Міо, мій Міо»)?

А із Країни Південної; Б із Країни  Далекої; В із Країни Казок;

 

 

9.Установіть відповідність між героями твору та письменниками, у творах яких вони діють

1. Том     а) Р.Бредбері

2. Кліві     б) А.Ліндґрен

3. Буссе    в) Р.Шеклі

     ґ) К.Нестлінґер

10.Установіть відповідність між місцем дії героїв та вивченими творами

1. Невідома космічна планета с озоном  а) «Міо,мій Міо»

2. Земля після знищення цивілізації  б) «Запах думок»         

 3. Країна Далека      в) «Усмішка»

 

 

11. Дайте визначення:

 Конфлікт у художньому творі – це

12. Закінчіть речення.

Різновид фантастичної літератури, заснований на використанні міфологічних і казкових сюжетів, образів, мотивів – це…

 

13. Назвіть ознаки фантастики у творі «Запах  думок»

14.Визначте головну думку оповідання «Усмішка»  

 


середа, 19 квітня 2023 р.

10 клас. Моріс Мeтeрлінк "Синій птах"

 Добрий дeнь!

Тeма уроку:

 " Моріс Метерлінк. Поняття про драму-феєрію. «Синій птах». Історія створення. Сюжет. Композиція твору. Образи-символи та персонажі п’єси."


Опрацьовуємо матеріал підручника с.231-237 (складаємо конспект, виписуємо визначення)
Читаємо драму-феєрію "Блакитний птах" ("Синій птах").
Письмово виконуємо ідейно-тематичний аналіз п'єси, записуємо проблематику твору. 


Краще зрозуміти зміст твору і біографію письменника допоможе презентація:https://docs.google.com/presentation/d/1vGF-IqnkwwKyspyYZAwH-kA4n0zCvIr2ycuYqNoNzJw/edit?usp=sharing

6 клас. Роздуми автора.

 Добрий дeнь!

Тeма уроку:

                  "Роздуми автора про майбутнє людини та людства. 

                                Гуманістичний зміст оповідання."

1. Поміркуйте над запитаннями:

  1.Які моральні цінності, на вашу думку повинні панувати у світі майбутнього?

 2.Чому сталася ядерна катастрофа в оповіданні Р.Бредбері «Посмішка»?

  3.Яку роль у світі літератури відіграє наукова фантастика?

2. «Випробування Лероя Кліві»(матеріал для ознайомлення).

 • Духовні випробування
  Фізичні випробування
  1. Поведінка в екстремальній ситуації
  2. Відповідальність
  3. Формування сили думки:
  - навчився керувати своїми думками
  - уникає паніки
  - оволодів телепатією
  - намагається побороти страх
  1.Фізична робота в аварійному режимі
  2. Фізичний біль
  3. Втома і виснаження
  4.Загроза знищення від пантери, вовків, птаха
  Результати випробувань:
  «Він боровся з цією планетою за її правилами і переміг. Так і мало бути. Хіба завдяки своєму розуму й умінню пристосуватися людина не була завжди і скрізь царем природи?»
      
   Роберт Шеклі показує нам, якою повинна бути людина майбутнього, щоб  могла вижити у боротьбі із невідомим. Головний герой стоїть перед вибором – навчитися і розвинути  за декілька годин телепатію в собі, щоб успішно протистояти хижакам, або бути їх здобиччю. І землянин зміг. Зміг настільки, що став телепатом, який обманув не тільки інопланетних тварин, але і землян, що прибули йому на допомогу.
Домашнє завдання
Підготуватись до контрольної роботи, за вивчeними творами.
Прочитайтe,будь ласка, твір А. Ліндгрeн "Міо, мій Міо"

неділя, 9 квітня 2023 р.

6 клас.Рeй Дуглас Брeдбeрі

 Добрий дeнь!

Тeма уроку:

            " Рeй Дуглас Брeдбeрі(1920-2012). "Усмішка". 

    Тривога та руйнування духовних цінностей в оповіданні."

1.Познайомитись із письмeнником ви можeтe пeрeглянувши відeо.

    Розпочинаємо вивчення нової теми «Образ майбутнього в літературі». Всі ми мріємо про щасливе майбутнє, про те, якими будуть наш світ і наше життя через багато років. 

    Мріяли про це й письменники-фантасти. Усвідомлюючи помилки людства в сучасному світі, вони не стоять осторонь сучасних проблем, намагаються застерегти світ від занепаду і створюють на сторінках своїх творів моторошні картини майбутнього. З одним із таких творів видатного американського письменника-фантаста Рея Дугласа Бредбері ми сьогодні й познайомимося. Маємо почути голос автора та з’‎ясувати, з якою метою він створює такий світ, проти чого застерігає людство.

2. Словникова робота(запишіть визначення до зошитів).

Фантастика (фр. той, що не існує, грец. — мистецтво уявляти) — це

1) різновид художньої літератури, в якому авторська вигадка сягає від зображення дивно- незвичних, неправдоподібних явищ до створення незвичайного — вигаданого, нереального світу.

Фантастика володіє власним фантастичним типом образності з високим ступенем умовності, відвертим порушенням реальних логічних зв’‎язків і закономірностей. У фантастичній картині світу читач пізнає перетворені форми реального;

2) спосіб художнього творення, в основі якого лежить нереальне, уявне, чарівне, неприродне.

Соціальна фантастика — різновид фантастики, у якому висловлено роздуми (або припущення) щодо теперішньої та подальшої долі суспільства, людської цивілізації, Усесвіту. У деяких творах поєднуються ознаки наукової та соціальної фантастики (наприклад, у творах Г. Уеллса, Р. Бредбері та ін.).

3. Літературознавча довідка.

Конфлікт — зіткнення, протиборство діючих сил, що визначає рух сюжету літературного твору. Таке зіткнення може відбуватися в душі героя, між двома персонажами, групами персонажів, а також між героєм і обставинами, які йому перешкоджають.

4. Дайтe,будь ласка, письмові відповіді на запитання за сюжeтом твору.

Які враження залишило у вас оповідання «Усмішка»?

Які почуття охоплювали під час читання твору?

Чи дає надію автор на відновлення цього зруйнованого світу?

  Яка катастрофа стала причиною перетворення світу на таке жахіття? Поміркуйте, що було головним для людей, які в далекому минулому застосували ядерну зброю.

  Що для автора більш страшне: зруйновані міста чи серця, сповнені ненависті?

 Домашнє завдання.

Напишіть,будь ласка, відповідь на запитання(висловіть власну думку).

 У чому актуальність твору? Чи можемо ми спостерігати в сучасному світі дії людей, що можуть привести людство до таких страшних наслідків?


середа, 5 квітня 2023 р.

6 клас.Контрольна робота.

 Вітаю.

 Контрольна робота з тeми : "Поетичне бачення світу".

1. У своїх поетичних творах він часто звертався до природи.

а) Мацуо Басьо;                   б) Р. Бернс;               в) Дж. Родарі

 

2. Майстер хайку.

а) Мацуо Басьо;            б) Р. Бернс;               в) Лонгфелло;           г) Дж. Родарі

 

3. Його ім`я в перекладі з японської означає «банан».

а) Р. Бернс;                   б) Лонгфелло;             в) Мацуо Басьо;       г) Дж. Родарі

 

4. Його поетичні твори близькі  до народних пісень.

а) Лонгфелло;              б) Дж. Родарі;           в) Р. Бернс;               г) Мацуо Басьо 

 

5.   Хто автор цих рядків:

На голій гілці

Самотній ворон тихо старіє.

Осінній вечір.

а) Лонгфелло;                б) Дж. Родарі;           в) Р. Бернс;               г) Мацуо Басьо

 

6.  Він рано почав працювати, навчався в семінарії, став вчителем; часто вигадував для дітей вправи на розвиток фантазії.

а) Лонгфелло;                б) Гітчі-Маніто;        в) Мацуо Басьо;       г) Дж. Родарі

 

7. Хто з поетів любив працювати на землі, навіть мав власну ферму?

а) Мацуо Басьо;            б) Р.Бернс;              в) Дж. Родарі 

 

8. Хто автор цих рядків:

Моє серце в верховині, де не був я сам.

а) Мацуо Басьо;            б) Р. Бернс;               в) Лонгфелло;           г) Дж. Родарі

 

9. Для зображення  якої  пори року японські поети використовують такі слова та словосполучення: «зозуля», «злива», «спека», «прополювання рису»?

а) зима;                        б) весна;                     в) літо;                     г) осінь

 

10. Який художній засіб використовує автор у цих рядках:

 Будь здорова, верховино, любий рідний край.

а) персоніфікація;    б) метафору;              в) алітерацію;          г) порівняння

 

11. Цей поет спонукає туристів дивитися не лише на «веселі картинки», а й на суворе життя.

а) Мацуо Басьо;            б) Дж. Родарі;           в) Р. Бернс;              г) Лонгфелло

 

 

12. Який вірш складається з трьох рядків?

а) поема;                    б) ода;                           в) хайку;                  г) рубаї

 

 

13Знайти відповідності:

                              Поет – вірш

1) Дж. Родарі                      а. Хайку «Як шумить-гуде банан…»

2) Мацуо Басьо                   б. «Моє серце в верховині…»    

3) Р. Бернс                           

                                          в.«Листівки з видами міст»

 

14.  Дайте визначення поняття «хайку».

15. Дайте розгорнуту відповідь на запитання. Як ви розумієте вислів:  «Ваша сила тільки в згоді, а безсилля – в ворожнечі»?

 

 

 


понеділок, 3 квітня 2023 р.

11 клас. "Стариган з крилами."

 Вітаю!

 Шановні одинадцятикласники, ознайомтеся з життям і творчістю Г. Гарсія Маркеса, визначіть особливості «магічного реалізму» як поняття (в зошитах запишіть, що це таке).

Прочитайте твір "Стариган з крилами"
З дитинства багато хто чує це слово — ангел, янгол. Хтось читає молитву до ангела, якої навчила бабуся, комусь розповідають про ангела-охоронця. Ніхто з нас не бачив цих істот, але ми нібито не заперечуємо їхнього існування.
Згідно з древніми міфами, ангели — Божі посланці, Божі вісники. Вони прилітають до нас, щоб нагадати про необхідність морального очищення. Чи співпадає ваше уявленням про ангелів з тим описом ангела, який ми знаходимо в оповіданні? Чи знаходить ангел шанобливе ставлення до себе? Чому? Тому що ангел не подібний до ангела? Чи причина криється в людях? Чого він прилітав до людей? — ось які питання ви спробуєте відповісти, прочитавши оповідання "Стариган з крилами"
ДЗ: письмово виконайте ідейно-тематичний аналіз твору.  Напишіть твір-роздум на тему "Чи прилетить ангел до людей?" (з мережі Інтернет списувати не раджу - отримаєте низькі бали)
Виконані завдання сфотографуйте і відправте на мій номер у  Viber.