понеділок, 4 квітня 2022 р.

8 клас." Міщанин - шляхтич"

 Добрий дeнь!

Тeма уроку:

 ""Міщанин - шляхтич". Тематика і проблематика твору, 
                       його  загальнолюдськe значення."

1. Матеріал для ознайомлення

  Тема п’‎єси «Міщанин -шляхтич» - зображення безпідставних претензій буржуа Журдена на аристократизм та висміювання людських і соціальних вад. 

  Дотичні теми - зображення любовних колізій між Люсільта Клеонтом, Нікольта Ков’‎єлем, Дорантом та Доріменою; зображення шахрайств учителів та кравця.

Особливості жанру й композиції п’‎єси «Міщанин-шляхтич»

«Міщанин-шляхтич» - взірець «високої комедії» Мольєра. Твір поєднав у собі ознаки комедії обставин та комедії характерів: згідно з правилами комедії характерів у ній поставлено завдання розкрити морально- психологічний стан героя, а відповідно до комедії звичаїв були висміяні традиції, уподобання певних соціальних прошарків, передовсім буржуа та аристократів.

За змістом «Міщанин-шляхтич» є взірцем соціально-побутової комедії, в якій розкриваються норми моралі та спосіб життя аристократії та буржуазії часів Мольєра. Однак у творі наявні й елементи соціально- психологічної та любовної комедії, що обумовило її успіх у глядача.

За правилами класицизму комедія має п’‎ять дій. Композиція п’‎єси підпорядкована правилу трьох єдностей: всі події відбуваються в домі пана Журдена (єдність місця) впродовж однієї доби (єдність часу), розвиток сюжету зосереджується навколо особи головного героя (єдність дії), переважна більшість героїв є носіями однієї домінуючої риси характеру (неоднозначним є образ головного героя твору). Комічність зображуваних ситуацій поєднується з серйозною моральною проблематикою.

За формою «Міщанин-шляхтич» - це комедія-балет. Мольєр ввів у п’‎єсу численні пісні, танці, музичні інтермедії, балет, завдяки чому здійснив розширення характеристик персонажів, увиразнивши ті чи ті риси їх вдачі, створивши необхідний емоційний колорит та пародіюючи тематику й стиль тогочасної салонної літератури. Жанр, створений видатним драматургом для придворних розваг, наповнився викривальним змістом.

2. Дайтe письмові відповіді на запитання.

1.Пригадайте, яку мету ставив король перед Мольєром, замовляючи йому п’‎єсу, що стала відомою під назвою «Міщанин-шляхтич».

2.Наскільки авторський задум відрізняється від королівського замовлення? Визначте головну мету його створення Мольєром. 

3.Визначте головну думку твору. Яким чином автор доносить її до читача (глядача)?

Домашнє завдання

Визначте в чому полягає головний конфлікт твору та поясніть, чому для його втілення Мольєр обрав саме жанр комедії?

Немає коментарів:

Дописати коментар