неділя, 4 квітня 2021 р.

8 клас. Засоби комічного.

 Добрий дeнь!

Тeма уроку:

        "Засоби комічного: гумор, іронія, сатира, сарказм"

1. Матeріал для ознайомлeння.     

   Головний художній прийом, який використовує Мольєр для розвінчання свого головного героя - це комізм, іронія, яка іноді переходить у гірку викривальну сатиру та жорсткий сарказм (особливо у діалогах Журдена з його дружиною, яка на відміну від чоловіка не втратила здорового глузду й не охоплена пристрастю стати дворянкою). Основний комізм образу Журдена полягає в тому, що, втративши здоровий глузд і раціональні життєві орієнтири, які зробили його поважною і багатою людиною в своєму середовищі, він намагається потрапити до більш культурного та цивілізованого прошарку суспільства, не розуміючи, що дворянство є набагато гіршим та розбещенішим, ніж міщанство, до якого належить він сам.

Приклади застосування Мольєром різних видів комічного для втілення авторського задуму:

а) гумор -Журден позичає гроші Доранту (висміюється довірливість Журдена та шахрайство Доранта);

б) іронія - пані Журден іронізує над довірливістю свого чоловіка (висміюється плазування Журдена перед аристократією);

в) сатира - Ков’‎єль дає негативну характеристику Журдену: 

«От йолоп, так йолоп!.. » (втілена народна оцінка таких «шляхтичів», засудження буржуазії в її намаганні здобути аристократичні титули та звання);

г) сарказм - пані Журден з неприхованим гнівом викриває Доранта і Дорімену, виганяючи їх зі свого дому (втілено засудження лицемірного життя аристократії);

д) буфонада (італ. bufonada - блазенство, комедійна гра акторів, в якій використовуються засоби гіперболізованого комізму, окарикатурення персонажів, ситуацій; вистава, побудована в такій манері виконання) - окарикатурення Журдена: як він одягається, вимовляє звуки під час уроку, кланяється тощо (викриття ганебного плазування перед аристократією, яка того не варта);

е) фарс (вид народного театру та літератури західноєвропейських країн, передусім Франції. Відрізнявся комічною, нерідко сатиричною спрямованістю, реалістичною конкретністю, вільнодумством. Герої фарсу - міщани. Образи-маски фарсу позбавлені індивідуальності, вони були першою спробою створення соціальних типів) - переодягання Клеонта і Ков’‎єля, підглядання Ніколь, побиття Журдена палицями під час посвяти у «мамамуші» та ін. (фарсові елементи надають п’‎єсі особливої жвавості, ефекту комічного; це також засіб викриття і висміювання дурості Журдена).

    Саме тому світогляд, поведінка та мораль Журдена викликають сміх та осуд.

 Саме через це так холодно публіка зустріла комедію Мольєра «Міщанин-шляхтич». «Найкраще, що я можу зробити, - це викривати в смішних зображеннях пороки мого часу», - говорив сам Мольєр і дотримувався цього девізу попри всілякі негаразди.

2. Порівняльна таблиця «Традиції та новаторство Мольєра у п’‎єсі «Міщанин-шляхтич»(запишіть, будь ласка, до зошитів)

Традиції класицизму

Новаторство Мольєра

- назва п'єси промовиста, має подвійний смисл:

1) викривається плазування Журдена перед аристократією;

2) міщанин виявляється більш шляхетним, ніж дворяни, тому немає потреби принижуватися;

- поділ персонажів на позитивних і негативних;

- дотримання правил жанрової ієрархії: комедії як жанру відповідають персонажі не дуже високого походження, їхня мова жива, розмовна; аристократія ж подається у сатиричному зображенні;

- виховний зміст комедії;

- розум - критерій оцінки персонажів;

- чітка композиція, підпорядкована задуму автора;

- універсальність людських характерів; образи схематичні, незмінні, за кожним - певна ідея;

- художні образи й увесь зміст комедії - моральний урок людству

- порушення правила трьох єдностей - місця, дії і часу;

- поєднання соціального змісту та любовної інтриги;

- реалістичність образів: вони взяті зі звичайного життя;

- поєднання комедії характерів із комедією обставин;

- використання традицій народного театру;

- уведення балету та співів у структуру комедії;

- орієнтація на смаки не вищого класу, а широкої публіки, утвердження пріоритетів народної моралі;

- викриття вад людей і суспільства


Домашнє завдання

Підготуватись до написання контрольної роботи з тeми:"Бароко і Класицизм"

Немає коментарів:

Дописати коментар