неділю, 7 березня 2021 р.

8 клас. Джон Дон

Добрий дeнь!

Тeма уроку: 

" Джон Донн «Священні сонети». 

Сонет 19 «Щоб мучить мене…»"

   Яскравим представником англійської барокової лірики є Джон Донн. Його творчість спрямована до релігійності і містики, виражає в Англії мотиви барокового мистецтва, яке на той час поширювалось в Західній Європі. В цей період містичні релігійні настрої переплітаються в поезії «метафізиків» з еротикою і монархізмом, відтворюючи політичний зріст симпатій англійської феодальної злості до католицизму. Джон Донн – визначний лідер «метафізичної школи» в англійській поезії першої половини ХVІІ ст. доктор богослов’я, автор понад 160 проповідей, що забезпечили йому славу відомого майстра не лише поезії, а й англійської прози. Поезії Донна притаманні свіжа метафоричність, оригінальний паралелізм, палка чуттєвість в поєднанні з трагічними мотивами.

1. Знайомство з поeтом чeкає на вас у відeо.


Внутрішній розлад героя – головний мотив творів Донна. Поета приваблюють складні почуття протиріч, боротьба емоцій, напруженість, а тому антитеза – головний композиційний прийом. Характерною для поезії Донна є музичність, скритість метафор і порівнянь – все це нагадує манеру багатьох поетів Італії та Іспанії.

Дж. Донн як поет дуже складний, а часом і трохи загадковий. Його вірші абсолютно не вміщуються в рамки готових визначень і немов навмисне дратують читача своєю багатозначністю, несподіваними контрастами і поворотами думок, поєднанням тверезо-аналітичних ідей із сплесками пристрастей, постійними пошуками і постійною незадоволеністю. Це поет, який поєднував у своїх віршах не поєднане, наприклад, техніку, математику, астрономію із духовним. Це поет-урбаніст, який у своїх віршах використовував повсякденну лексику, писав про життя людей у містах. В поезії він передає складний внутрішній світ людини ( у цьому схожість його із Шекспіром). Визначним його надбанням є використання парадоксального у своїх віршах, саме тому його відносять до поетів-метафізиків.

В архіві Джона Донна збереглася велика кількість рукописів. В основному це проза – трактати, есе, проповіді, хоча в історію англійської культури він увійшов як основоположник філософської любовної лірики.


2. Прослухайтe,будь ласка, Сонет 19 «Щоб мучить мене…»3. Запишіть,будь ласка, визначeння до зошитів.
   Антитеза ( від грец. аntithesis – суперечність) – протиставлення явищ, понять, почуттів, думок, характерів. Для створення антитези письменники використовують антоніми.

Домашнє завдання
1.Навчитись виразно читати сонет 19 «Щоб мучить мене...»
2.Дати письмові відповіді на запитання.
      Які думки, почуття викликав у вас вірш?
       Наведіть приклади протиставлення.
      Як називається такий прийом?

Немає коментарів:

Дописати коментар